Güncel Araştırmalarımız

Sosyal Grup Algısının Gelişimi (4-10 yaş):

Harvard ve Boston Üniversitesi ile ortak yürütülen bir araştırmanın parçası olan çalışmamızda, 4-10 yaş arası çocukların sosyal kategori ve gruplar hakkındaki çıkarımlarını inceliyoruz. Çocuklara bireysel olarak farklı sosyal kategorilere ait (örneğin farklı diller konuşan) kişilerin çizim ya da fotoğraflarını gösteriyoruz. Daha sonra çocuklara bu kişiler ve birbirleriyle olan iletişimleri hakkında sorular yöneltiyoruz (örneğin bu kişilerin gruplarını değiştirmelerinin mümkün olup olmadığını tahmin etmelerini istiyoruz).

Süre: ~ 10 dakika

 

 

 

Bebeklikte Sosyal Öğrenme (8-9 ay):

Bu araştırmamızda, bebeklerin içinde bulundukları sosyo-duygusal ortamın öğrenmeleri üzerindeki etkilerini inceliyoruz. 8-9 aylık bebeklerle yürüttügümüz bu çalışmada, bebek ebeveynin kucağında otururken ona çeşitli video kesitleri sunuyoruz. Bu videolarda bebek farklı kişilerin yaptığı eylemleri (örneğin müzik eşliğinde el çırpmak) izledikten sonra, bu eylemler ve onların çeşitli varyasyonlarını bebeğe sunup,  her birine ne kadar süreyle dikkat verdiğini ölçüyoruz. Bu sürelere dayanarak, eylemler arasındaki farklılıkları fark edip etmedikleri, dolayısıyla da bu eylemleri ne kadar iyi öğrendikleri hakkında çıkarım yapıyoruz.

Süre: ~ 10 dakika