Güncel Araştırmalarımız

 

Sosyal kategori algısı gelişimi: 3-12 yaş arası çocuklarla, bir kısmını Boston ve Harvard Üniversiteleri ile ortak yürüttüğümüz bu çalışmamızda, çocukların cinsiyet, dil, ırk gibi farklı sosyal kategoriler hakkında ne gibi çıkarımlar yaptıklarını, bu çıkarımların yaşla birlikte nasıl değiştiğini ve başkalarının davranışlarını değerlendirirken çocukları nasıl etkilediğini inceliyoruz.

 

Bebeklikte Sosyal Öğrenme (7-10 ay): Bu araştırmamızda, bebeklerin içinde bulundukları sosyo-duygusal ortamın öğrenmeleri üzerindeki etkilerini inceliyoruz. Çalışmada, bebek ebeveynin kucağında otururken ona çeşitli video kesitleri sunuyoruz. Bu videolarda bebek farklı kişilerin yaptığı eylemleri (örneğin, müzik eşliğinde el çırpmak) izledikten sonra, bu eylemler ve onların çeşitli varyasyonlarını bebeğe sunup, her birine ne kadar süreyle dikkat verdiğini ölçüyoruz.

 

Çocuklukta seçici öğrenme ve öğretme (4-7 yaş) : Bu araştırma projemizde, çocukların başkalarından bilgi edinirken ya da başkalarına bilgi verirken ne gibi faktörleri göz önüne aldıklarını inceliyoruz. Örneğin, etraflarındaki kişilerden başkaları hakkında bilgi edinirken ne gibi ipuçlarına dayanarak bu kişilerin verdikleri bilgiye güvendiklerini araştırıyoruz.

 

Bebeklerle iletişim (12- 15 ay) : Bebeklerle iletişim kurarken daha ince bir sesle ve daha melodik bir şekilde konuşuyoruz. Bu çalışma serisinde, bebeklerin bu tür iletişim hakkında ne gibi çıkarımlar yaptıklarını ve bu tür iletişime olan tercihlerini araştırıyoruz. Bebeklere ebeveynlerinin kucağında iken, çeşitli işitsel ya da görsel kesitler sunarak bu kesitleri ne kadar süreyle izlediklerini ölçerek, tercihlerini anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, bir kısmını yetişkin katılımcılarla yürüttüğümüz bu projemizde yetişkinlerin de bu tür iletişime dayalı ne gibi çıkarımlar yaptıklarını inceliyoruz.

 

Ortak kültürel bilginin sosyal eğilimler üzerindeki etkisi (5-6 yaş, 13-16 yaş, yetişkin) : Bu çalışmalarda, katılımcılarımıza onlarla aynı ya da farklı bilgi ya da tercihlere sahip (örneğin kendi bildikleri bir şarkıyı bilen ya da sevdikleri bir şarkıyı seven) kişilerle tanıştırıp bu kişiler hakkında onlara çeşitli sorular yöneltiyoruz. Ortak kültürel bilginin sosyal öneminin, yaşla birlikte nasıl değiştiğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz.