Güncel Araştırmalarımız

Aşağıdaki çalışmalarımıza katılmak için BURADAN katılım formumuzu doldurabilirsiniz (formu daha önce doldurduysanız tekrar doldurmanıza gerek bulunmamaktadır). 

ÇOCUK ÇALIŞMALARIMIZ:

  • Çocuklarda sosyal güven gelişimi (7-11 yaş) - Online: İsveç Uppsala Üniversitesi ile ortak yürütülen bu araştırma projemizde, çocukların başkaları ile ilişkilerinde sosyal güvenin gelişimini araştırıyoruz ve bu sürecin kültürlerarası karşılaştırmasını yapmayı hedefliyoruz.  

  • Naif epistemoloji (4-8 yaş) - Online: Bu çalışmamızda ilk bölümünde çocukların farklı bilgi türlerini öğrenme sürecinde bu bilgileri (kendileri dahil) kimden ve nasıl öğrendiklerini düşündüklerini araştırıyoruz. Bu bilgi türlerine verdikleri kaynaklar ve öğrenme şekillerindeki benzerlik ve farklılıkları görmeyi amaçlıyoruz. Çocuklar başkalarının bilgi durumlarını değerlendirip öğrenme, öğretme gibi farklı sosyal tercihler yapabiliyorlar. Bu nedenle çocukların gözünden bilginin doğasını daha iyi anlamak istiyoruz ve çalışmamızın diğer bölümünde çocukların bilgi ve tercihlere ne kadar kalıcılık atfettiğini araştırıyoruz. Büyüme ve taşınma gibi farklı durumlarda, çocukların bilgiyi bilme veya sevme durumlarının ne kadar korunacağını düşündüğünü inceliyoruz.
  • Çocukların gözlemlenemez varlıklar ve olayları öğrenme süreçlerindeki kültürel farklılıklar (5-6 ve 10-11 yaş) - Online: Harvard, Boston, Columbia ve Princeton Üniversiteleri’nden araştırmacılarla ortak olarak Amerika, Çin ve İran’da yürütülen çalışmamızda çocukların içinde bulundukları dünya hakkında nasıl bilgi edindiklerini, özellikle gözle göremedikleri varlıklar ve olaylar hakkında ne düşündüklerini ve farklı kültürlerde büyümenin bunu nasıl etkilediğini araştırıyoruz.
  • Ortak kültürel bilginin sosyal gruplar açısından önemi (7-9 yaş) - Online: Bu çalışmalarla ortak kültürün çocuklar için sosyal önemini ve sosyal tercih ve çıkarımları üzerindeki etkisini daha iyi anlamayı amaçlıyoruz.

  • Aksana dayalı seçici güven (6-7 yaş) - Online: Bu çalışmamızda çocukların farklı aksanlarla konuşan kişilerin verdikleri bilgilere ne kadar güven duyduklarını araştırıyoruz. Çocuklara olası ama sıklıkla olmayan (örn. bir kişinin zebraya binmesi) ya da olası olmayan (örn. bir kişinin sineğe binmesi) olaylar hakkında farklı aksanlarla konuşan kişilerin verdiği beyanlara ne kadar güvendiklerini soruyoruz.

BEBEK ÇALIŞMALARIMIZ:

  • Bebeklerin iletişim beklentileri (12- 17 ay) - Online : Bebeklerle iletişim kurarken daha ince bir sesle ve daha melodik bir şekilde konuşuyoruz. Bu çalışma serisinde, bebeklerin bu tür iletişim hakkında ne gibi çıkarımlar yaptıklarını ve bu tür iletişime dair beklentilerini araştırıyoruz. Bebeklere ebeveynlerinin kucağında veya bir mama sandalyesinde iken, çeşitli işitsel ya da görsel kesitler sunarak bu kesitleri ne kadar süreyle izlediklerini ölçerek, beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. 
  • Bebeklerle iletişim (4-24 ay ve yetişkin) - Online: Bebeklere yöneltilen iletişim stillerinin kapsam ve amacını incelediğimiz bu çalışma için 4-24 ay aralığında bebeği olan annelerden bebeklerine çeşitli nesneleri anlattıkları ses kayıtları topluyoruz.  Ayrıca, projemizin diğer bır kısmında yetişkinlerin bebeklere yöneltilen iletişime dair ne gibi çıkarımlar yaptıklarını da inceliyoruz.

  • Bebeğimle Konuşuyorum (0-4 yaş) - Online: Bu çalışmamızda anne ve babaların çocuklarının doğumundan itibaren onlarla nasıl iletişim kurduklarını inceliyoruz. Çalışmada anne ve babalar çocukları ile doğal bir şekilde konuşurken (örneğin en son birlikte okudukları kitap, birlite gittikleri bir seyahat ya da hayvanat bahçesini ziyaret etmeleri gibi) aldıkları ses kaydını internet sitemiz üzerinden bizimle paylaşıyorlar.