Ekibimiz

Yard. Doç. Dr. Gaye Soley (Lab Direktörü)
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Dr. Soley, doktora derecesini gelişim psikolojisi alanında Harvard Üniversitesi'nden almıştır. Doktorasının ardından Pompeu Fabra Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. 2017 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne, 2020 yılında ise TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen Dr. Soley'in araştırmaları, sosyal-bilişsel gelişim ve müzik algısı üzerinedir.
İletişim: 
gaye.soley@boun.edu.tr
Yüksek Lisans Asistanları: 
Simge Ersönmez (Lab Sorumlusu)
Simge, lisans derecesini 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Lisans yıllarında Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı dahil olmak üzere çeşitli laboratuvarlarda birçok çalışmada araştırma asistanı olarak görev alan Simge, şu anda aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programında eğitimine devam ediyor. İlgilendiği araştırma konuları arasında çocuklarda güven gelişimi, sosyal kategori algısı ve ahlaki biliş konuları yer alıyor.
İletişim: 
simge.ersonmez@boun.edu.tr
Oya Serbest (Lab Sorumlusu)
Oya, Boğaziçi Üniversitesi’nden 2020 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Lisans süresince çeşitli vakıf ve klinik deneyimlerinin yanı sıra Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda birçok araştırmada ve Prof. Dr. Feyza Çorapçı süpervizörlüğünde belediyelerle yürütülen Istanbul95 projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı. Yüksek lisansına Boğaziçi Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında devam eden Oya’nın ilgi alanları arasında bebek ve çocuklarda sosyal öğrenme, ahlak gelişimi, dini biliş ve müzik algısı bulunuyor.
İletişim: 
oya.serbest@boun.edu.tr
Güneş Öner
Güneş, İTÜ İşletme Mühendisliği’nden 1999 yılında mezun oldu. On dokuz sene finans sektöründe çalıştıktan sonra, 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bilimsel hazırlık eğitimine başladı. Aynı yıl içinde Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarında çeşitli çalışmalarda görev alan Güneş, şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimi alıyor. İlgilendiği araştırma konuları arasında bebeklerde sosyal öğrenme ve okul öncesi çocuklarda sosyal grup algısı bulunmaktadır.
İletişim: 
gunes.oner@boun.edu.tr
Özdeş Çetin
Özdeş lisans derecesini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Koç Üniversitesi Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’nda yaz stajyeri olarak çalıştı. Lisansını tamamladıktan sonra TAÇEP’te (Türkiye Aile, Çocuk ve Ergen Projesi) görev aldı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. İlgi alanları arasında çocuklarda gruplar arası ilişkiler, demokratik değerler ve ahlak gelişimi yer almaktadır.
İletişim: 
ozdes.cetin@boun.edu.tr
Mahmut Kurupınar
Mahmut lisans derecesini 2020 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden aldı. Lisans sürecince Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarında 2 yıl lisans asistanı olarak çeşitli projelerde yer alan Mahmut, şu an Boğaziçi Üniversitesinde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansına devam ediyor. İlgi alanları arasında erken dönem sosyal grup algısı, ulus anlayışının ve göç algısının gelişim süreçleri yer almaktadır.
İletişim: 
mahmut.kurupinar@boun.edu.tr
Neslihan Oğuz
Neslihan lisans derecesini 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden aldı. Lisans yıllarında İstanbul Üniversitesinde çeşitli projelerde araştırmacı olarak çalıştı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesinde gelişim psikolojisi odaklı proje derslerinde asistanlık yaptı. Aynı zamanda küçük çocuklarda olumlu sosyal yalan davranışı üzerine TÜBİTAK destekli bir projede yer aldı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Sosyal etkileşim, bebeklerde müzik duyarlılığı ve bilgisinin gelişimi ile bebek yönelimli şarkı ve konuşmalar ilgi alanları arasında yer alıyor.
İletişim: 
neslihan.oguz@boun.edu.tr
R. Pınar Karan
Pınar, lisans derecesini 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Lisans yıllarında Yard. Doç. Dr. Gaye Soley süpervizörlüğünde Bebek ve Çocuk Gelişim Laboratuvarı’nda ve Prof. Dr. Feyza Çorapçı süpervizörlüğünde Gelişim Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak görev aldı. Ek olarak, çeşitli belediyelerle iş birliği yapan bir proje olan Istanbul95’te Prof. Dr. Çorapçı ile birlikte çalıştı. Yüksek lisansına Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında devam eden Pınar’ın ilgi alanları çocukların öğrenme sürecinde ve özerkliğin gelişmesinde, ebeveynlerin rolü, çocuklarda sosyoduygusal gelişim, duygusal sosyalleştirme, bebek ve çocukların öğrenme sürecinde kültürel farklılıklar bulunuyor.
İletişim: 
pinar.karan@boun.edu.tr
Duygu Yılmaz
Duygu lisans derecesini 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Lisans yıllarında çeşitli laboratuvarlarda çocukların bilişsel, sosyal bilişsel ve dil gelişimi üzerine projelerde çalıştı. Prof. Dr. Feyza Çorapçı süpervizörlüğünde İstanbul95 projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı. Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarında 2 yıl lisans asistanı olarak görev aldıktan sonra Yüksek Lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında devam ediyor. İlgilendiği konular arasında çocuklarda nedensel akıl yürütme yetileri, erken çocuklukta dil gelişimi ve iletişim, kültür ve sosyal biliş yer alıyor.
İletişim: 
ylmzduygu97@gmail.com
Halide Sena Koçyiğit
Halide Sena, lisans derecesini 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Lisans eğitimi sırasında Koç Üniversitesi Dil ve Biliş ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Süreçler ve Otobiyografik Bellek Laboratuvarlarında lisans asistanı olarak çalıştı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Çocuklarda sosyal ve epistemik güven, grup algısı ve sosyal öğrenme ilgilendiği konular arasında.
İletişim: 
halidesena.kocyigit@boun.edu.tr
Lisans Asistanları: 
Ceren Barış
Eda Şahin
Roşna Aksal
Cankut Gültüter
Mehmet Bora Gerin
Ahmet Furkan Karaevli
Sıla Vuruşkan
Alumni: 
Pınar Aldan (Yale Üniversitesi - PhD)
Didar Karadağ (Lancaster Üniversitesi - PhD)
Begüm Köseler
Ceren Bozkurt
Merve Ataman (Trinity College)
Gizem Ünlü