Ekibimiz

Yard. Doç. Dr. Gaye Soley (Direktör)
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Gaye Soley, doktora derecesini 2012 yılında gelişim psikolojisi alanında Harvard Üniversitesi'nden almıştır. Araştırmaları, sosyal-bilişsel gelişim ve müzik algısı üzerinedir.
İletişim: 
gaye.soley@boun.edu.tr
Yüksek Lisans Asistanları: 
Didar Karadağ (Lab Sorumlusu)
Lisans Derecesini 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden alan Didar, lisans yıllarında yine aynı üniversitede Dilbilim Sertifikasını tamamladı. Şu anda Boğaziçi Universitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. İlgilendiği araştırma alanları arasında bebeklik ve çocukluk döneminde sosyal öğrenme, seçici güven ve erken dil gelişimi bulunmakta.
İletişim: 
didar.karadag@boun.edu.tr
Pınar Aldan
Lisans derecesini 2013 yılında, yüksek lisans derecesini ise 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden alan Pınar, erken çocukluk döneminde sosyal öğrenme ve gruplar arası ilişkiler konularında araştrmalar yürütüyor.
İletişim: 
pinar.aldan@boun.edu.tr
Ceren Bozkurt
Ceren lisans derecesini 2016 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünden aldı. Lisans yıllarında, Koç Üniversitesi Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’nda çeşitli projelerde gönüllü olarak çalıştı. Lisans bitirme projesi kapsamında Kant’ın zihin felsefesini bilişsel çerçevede inceledi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Zihin kuramının gelişimi, bebeklikte öğrenme ve erken çocuklukta sosyal öğrenme konuları ilgisini çekiyor.
İletişim: 
ceren.bozkurt@boun.edu.tr
Begüm Köseler
Begüm lisans derecesini 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı. Lisans yıllarında Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda çeşitli projelerde araştırma asistanı ve lab sorumlusu olarak çalıştı. 2015 yılında University of Virginia Erken Gelişim Laboratuvarı'nda yaz stajyeri olarak iPad aplikasyonlarının çocukların eğitimindeki etkisi üzerine bir araştırmada görev aldı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. İlgi alanları arasında okul öncesi dönemde yürütücü işlevler, zihin kuramı gelişimi ve çocuklarda müzik algısı yer almaktadır.
Telli Davoodi
Boston Üniversitesi'nde Gelişimsel Psikoloji alanında doktora öğrencisi olan Telli, çocuklarda ahlak, önyargı ve sahiplenme kavramları ile ilgileniyor. Şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak bulunan Telli, Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı'nda çocuklarda grup önyargılarının gelişiminde kültürel değişkenlerin etkilerini inceleyen kültürlerarası bir projede çalışıyor.
Gizem Ünlü
Gizem, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra birkaç sene boyunca iş hayatında çalıştı. Şu anda Boğaziçi'nde Gelişim Psikolojisi alanında 2. sınıf yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Okul öncesi çocuklarda sosyal kategorilerin gelişimi, sosyal grup algısı, bebeklikte öğrenmeyi etkileyen faktörler ve zihin kuramı ilgisini çekiyor.
İletişim: 
gizem.unlu@boun.edu.tr
Naziye Güneş-Acar
Naziye, Lisans derecesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden aldı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki yüksek lisans öğrenimine devam ederken aynı zamanda çocuk işçilerin okullarına döndürülmesini amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesinde 2 yıl proje sorumlusu olarak çalıştı. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji Doktora öğrencisi olup bölümdeki çalışmalara araştırma görevlisi olarak destek vermektedir. Çocuklarda sözsüz iletişim, jest kullanımı ve jest kullanımının temelinde yatan bilişsel süreçler ilgi alanları arasındadır.
İletişim: 
naziye.gunes@gmail.com
Lisans Asistanları: 
Emre Adıbelli
Ekin Tünçok
Ege Kamber
Halil Suat Saraç
Selin Tahmazoğlu
İrem Yıldırım
Berke Can
Deniz Yılmaz
Leman İşbitiren