Güncel Araştırmalarımız

Çocuklarda sosyal güven gelişimi (7-11 yaş) - Online : İsveç Uppsala Üniversitesi ile ortak yürütülen bu araştırma projemizde, çocukların başkaları ile ilişkilerinde sosyal güvenin gelişimini araştırıyoruz ve bu sürecin kültürlerarası karşılaştırmasını yapmayı hedefliyoruz.  

Kişilik özellikleri hakkında bilgi ediniminde gruplar arası eğilimlerin rolü (6-7 yaş) : Bu çalışmada çocukların yeni karşılaştıkları kişiler hakkında etraflarındaki çeşitli kaynaklardan bilgi toplarlarken ne gibi stratejiler izlediğini incelemeyi amaçlıyoruz. Çocuklara yeni tanıştıkları kişilerle ilgili sunulan bilgilerin hangi koşullar altında onları farklı sosyal gruplara mensup bireyler hakkındaki olumsuz önyargılarını gözden geçirmeye daha iyi teşvik edebileceğini araştırıyoruz. 

Çocukların ebeveynlerinden öğrenme süreçlerinde kültürel farklılıklar (5-6 ve 10-11 yaş) - Online : Boston Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen bu çalışmada, çocukların kendi başlarına öğrenemeyecekleri bazı konuları (örneğin; gerçek ya da hayali varlıklar veya karakterler gibi) ebeveynlerinden nasıl öğrendiklerini ve içinde büyüdükleri kültürün bunu nasıl etkilediğini araştırıyoruz.

Bebeklerle iletişim (12- 15 ay ve yetişkin) : Bebeklerle iletişim kurarken daha ince bir sesle ve daha melodik bir şekilde konuşuyoruz. Bu çalışma serisinde, bebeklerin bu tür iletişim hakkında ne gibi çıkarımlar yaptıklarını ve bu tür iletişime olan tercihlerini araştırıyoruz. Bebeklere ebeveynlerinin kucağında iken, çeşitli işitsel ya da görsel kesitler sunarak bu kesitleri ne kadar süreyle izlediklerini ölçerek, tercihlerini anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, bir kısmını yetişkin katılımcılarla yürüttüğümüz bu projemizde yetişkinlerin de bu tür iletişime dayalı ne gibi çıkarımlar yaptıklarını inceliyoruz.

Bebeğimle Konuşuyorum (0-4 yaş) - Online : Bu çalışmamızda anne ve babaların çocuklarının doğumundan itibaren onlarla nasıl iletişim kurduklarını inceliyoruz. Çalışmada anne ve babalar çocukları ile doğal bir şekilde konuşurken (örneğin en son birlikte okudukları kitap, birlite gittikleri bir seyahat ya da hayvanat bahçesini ziyaret etmeleri gibi) aldıkları ses kaydını internet sitemiz üzerinden bizimle paylaşıyorlar.

Ortak kültürel bilginin sosyal gruplar açısından önemi (6-9 yaş) - Online: Bu çalışmalarla ortak kültürün çocuklar için sosyal önemini ve sosyal tercih ve çıkarımları üzerindeki etkisini daha iyi anlamayı amaçlıyoruz.